Dagens tekst  
 

Augustsalme
af Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Det er høsttid, eftersommer,
lyse nætter er forbi.
Nye muligheder kommer,
selv når som'ren går i hi.
Høst og nåde følges ad,
gennem sommerregnens bad.
Uden regning løses kvaler,
når det gl...
Læs mere 

  Det sker i kirken  
 

3. oktober kl. 14.00: Tirsdagstræf med museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen.

Jeppe Wichmann Rasmussen er cand. mag. i historie fra Syddansk Universitet i Odense og har arbejdet på Danmarks Forsorgsmuseum siden juli 2012 først som museumsformidler og fra januar 2016 som museumsinspektør. Han har været projektleder på nogle af museets største formidlingssatsninge...

 
 

4. oktober kl. 19.00: Foredrag med Nils Malmrose"Sorg og glæde"

Næsten alle filminstruktør Nils Malmros' film har rod i hans eget liv. Men det egentlige smertepunkt er han veget udenom, indtil han i 2013 lavede filmen "Sorg og Glæde".

Med afsæt i sine film vil Nils fortælle om, hvordan han nåede frem til at fortælle om sit livs tragedie, da hans kone i 1984 ...

 
 

Litteraturkreds i Fredens Kirke efteråret 2017

Har du lyst til at være med i en litteraturkreds i Fredens Kirke?

Vi mødes første gang torsdag den 14. september fra klokken 19.00 - 21.00. Efterfølgende mødes vi hver 14. dag frem til den 7. december.

Det ville være en fordel at have læst Ida ...

 
 

TILMELDING TIL KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2017-2018

Kære kommende konfirmander.

Nu er der tilmelding til konfirmationsforberedelsen, som begynder i september 2017. Konfirmationerne holdes i foråret 2018. Konfirmationsdatoerne er forskellige fra kirke til kirke; du kan få dem oplyst ved henvendelse til din kirke.

Alle i 7. klasse kan gå til konfirmatio...

 
 

Klokkeringning i anledning af reformationsdagen.

D. 31. oktober for 500 år siden, at Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed lagde grunden til den evangelisk-lutherske kirke og det, der fra 1848 blev den danske folkekirke. Fredens kirkes klokker vil sammen med de fleste  andre fynske kirkeklokker ringe fra kl. 17  ti...

 
 

5. november kl.10.00:  Allehelgen søndag med efterfølgende kaffebord.

Den første søndag i november er det Allehelgensdag. Denne søndag holder vi en gudstjeneste, hvor vi mindes vore kære. Under gudstjenesten læses navnene op på dem vi har mistet i det forløbne år i Fredens sogn eller har bisat/begravet fra Kirken.

Efter gudstjenesten bydes på kaffe i sognehuset.

 
  Aktivitetskalender  
  Se flere datoer    
 Kirkeåret 
 
Trinitatis
Trinitatis. Trinitatis er den ”grønne tid” i kirkeåret, det vil sige den tid, hvor den liturgiske farve, farven på præstens me...
Læs mere 
  Præstens side  
  Prædikener, artikler og dagens tekst
Læs mere 
  Praktiske oplysninger  
 
Dødsfald
Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dett...
Læs mere