Oktobers tirsdagstræf 

3. oktober kl. 14.00: Tirsdagstræf med museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen.

Jeppe Wichmann Rasmussen er cand. mag. i historie fra Syddansk Universitet i Odense og har arbejdet på Danmarks Forsorgsmuseum siden juli 2012 først som museumsformidler og fra januar 2016 som museumsinspektør. Han har været projektleder på nogle af museets største formidlingssatsninger de senere år bl.a. "Fattiggård eller fjendeland", som er et digitalt undervisningsmateriale, og på museets nyeste formidlingssatsning "Skjulte Danmarkshistorier". "Skjulte Danmarkshistorier" er et ambitiøst og nyskabende museumsprojekt, der gennem 12 dokumentarfilm, skabt i tæt samarbejde med nutidens socialt udsatte, skal give indsigt i og tydeliggøre forskelle og ligheder på livet for nutidens og fortidens socialt udsatte danskere.

I foredraget fortæller Jeppe, med udgangspunkt i de mennesker, der gennem tiden har været indlagt bag de høje pigtrådsklædte mure, om livet og hverdagen på Svendborg Fattiggård.

Der kan købes kaffe og brød for 20,- kr. som går til Fredens kirkes menighedspleje.  Aktivitetskalender  
  Se flere datoer    
 Kirkeåret 
 
Trinitatis
Trinitatis. Trinitatis er den ”grønne tid” i kirkeåret, det vil sige den tid, hvor den liturgiske farve, farven på præstens me...
Læs mere 
  Præstens side  
  Prædikener, artikler og dagens tekst
Læs mere 
  Praktiske oplysninger  
 
Fødsel
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være k...
Læs mere