Orgel og klokker 

Organist Allan Wahl. E-mail: organist@fredenskirke.dk

Klokketårnet, der er tegnet af arkitekt Kristian Isager, Odense, blev bygget i 1995. Ved byggeriets afslutning blev der ophængt tre svingende klokker fra klokkefirmaet Ejsbouts i Asten i Holland. Den største klokke er samtidig Fyens tungeste klokke.

Klokke 1:  dis 1 1375 kg
Klokke 2:  gis 1   570 kg
Klokke 3:  ais 1   400 kg

Disse tre klokker kalder i det daglige sammen til gudstjenester ved kirken. De er ornamenteret med stiliserede aks samt påført en linie hver fra salmen Mægtigste Kriste, nr. 266:

Fred ud i kirken   (vi af dig begære)
Fred ud i landet   (du os og beskære)
Fred ud i hjertet   (du for alting give!)

Klokkespillet der i 2007 yderligere blev tilføjet 8 nye klokker er nu oppe på  i alt 15 klokker, der kan høres spillende melodier og variationer kl. 8,00 - 12,00 - 16,00.
Klokkespillet, som der bygningsmæssigt er taget højde for, vil ved fuldførelsen rumme 48 klokker i alt, hvilket tårnets er dimensioneret til.

Orgel
 
Orglet, der er kirkens hovedinstrument, fremtoner med sit orgelhus i kirkens træsort, oregonpine. Det var E.Lehn Petersen,Odense, der var arkitekt , og som orgelkonsulent organist Hildebrandt Nielsen.

Tidligt i forløbet stod det klart, at det skulle være orgelbygger Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl, der skulle bygge instrumentet,  og som ved en festgudstjeneste blev indviet i 1988. Orglet har en størrelse på 18 stemmer - 2 transmissioner fordelt på  2 manualer og pedal efter følgende disposition:
Hovedværk C-g3 (som rygpositiv)
1. Principal 8'
2. Rørfløjte 8'
3. Oktav 4'
4. Blokfløjte 4'
5. Oktav 2'
6. Mixtur 3-4 kor
7. Trompet 8'
 
Svelleværk C-g3
8. Gedakt 8'
9. Fugara 8'
10. It. Principal 4'
11. Koppelfløjte 4'
12. Waldfløjte 2'
13. Sesquialter 2 kor
14. Scharf 3 kor
15. Obo 8'
Tremolo
 
Pedal c-f1
16. Subbas 16'
17. Oktav 8'
18. Gedaktfløjte 8'
19. Koralbas 4'
20. Fagot 16'
 
 

 

 

Kobling:  Hovedværk + svelleværk
Hovedværk + pedalværk
Pedalværk + svelleværk
Tutti 
Traktur:  Mekanisk 
Registratur  Elektrisk med 256 frikombinationer
system Karsten Olsen
 

 

Kirkeklokke 

 

  Aktivitetskalender  
  Se flere datoer    
 Kirkeåret 
 
Trinitatis
Trinitatis. Trinitatis er den ”grønne tid” i kirkeåret, det vil sige den tid, hvor den liturgiske farve, farven på præstens me...
Læs mere 
  Præstens side  
  Prædikener, artikler og dagens tekst
Læs mere 
  Praktiske oplysninger  
 
Fødsel
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være k...
Læs mere