Gudstjenester 

Her ses de kommende måneders gudstjenester:

 

September 

24. sep. kl. 10.00  15. s. e. Trinitatis  Høstgudstjeneste  v/Lars Peter W. Kristiansen

 

Otober

  1. okt. kl. 11.30  16. s. e. Trinitatis  Højmesse v/Lotte Boas

   8. okt. kl. 10.00  17. s. e. Trinitatis  Højmesse v/Lars Peter Wandsøe Kristiansen   

15. okt. kl. 10.00  18. s. e. Trinitatis  Højmesse v/Lotte Boas

22. okt. kl. 10.00   19. s. e. Trinitatis  Højmesse v/Lars Peter Wandsøe Kristiansen

29. okt. kl. 10.00  20. s. e. Trinitatis  Højmesse v/Lotte Boas


November 

  5. nov.  kl.  15.00   Allehelgensdag  Højmesse v/ Begge præster

  

 ---------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Er du dårligt gående, kan du bestille gratis kirkebil til gudstjenester på kirkekontoret. 

Senest fredag kl. 12.00

Ret til ændringer i gudstjenestelisten forbeholdes.
  

  Aktivitetskalender  
  Se flere datoer    
 Kirkeåret 
 
Trinitatis
Trinitatis. Trinitatis er den ”grønne tid” i kirkeåret, det vil sige den tid, hvor den liturgiske farve, farven på præstens me...
Læs mere 
  Præstens side  
  Prædikener, artikler og dagens tekst
Læs mere 
  Praktiske oplysninger  
 
Fødsel
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være k...
Læs mere