Kontakt 

 Kirken er åben mandag-fredag kl. 10-14.

Kirkekontoret
Kordegn Jonna Kristensen
Sognehuset
Glarmestervej 8
Åbent tirsdag-fredag kl. 10-13
Torsdag kl. 10 - 15. Mandag lukket.
Tlf. 6321 0326
E-mail: jkri@km.dk

 

Sognepræst  (kbf)
Lars Peter Wandsøe Kristiansen
Glarmestervej 6
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Tlf. 6321 0324
E-mail:lpwk@km.dk

Sognepræst 
Lotte Grauslund Boas  
Træffes som regel i sognehuset
tirsdag-fredag efter aftale. Mandag fri.
Tlf. i sognehus 6321 0325 /2940 3068 
E-mail:logb@km.dk 

Organist
Allan Wahl
Fruerstuevej 75
Tlf. i sognehus 6321 0380
Privat 6222 2676
E-mail: organist@fredenskirke.dk 

 

Kirketjenere
Inger Hoppe og Molly Sørensen
Træffes bedst i kirkens åbningstid 10-14
Tlf. i sognehus  6321 0327
Tlf. i kirken 6321 0328 

Kirke- kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz
Tlf. 2112 5051
E-mail: kirkekulturmedarbejder@gmail.com 

Kirkegårdskontor
Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533
post@svendborg-kirkegaarde.dk

 
Regnskabsfører
Registreret revisor Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 6222 7288
E-mail: mail@br-regnskab.dk 

 

  Aktivitetskalender  
  Se flere datoer    
 Kirkeåret 
 
Trinitatis
Trinitatis. Trinitatis er den ”grønne tid” i kirkeåret, det vil sige den tid, hvor den liturgiske farve, farven på præstens me...
Læs mere 
  Præstens side  
  Prædikener, artikler og dagens tekst
Læs mere 
  Praktiske oplysninger  
 
Vielse
Anmeldes til kirkekontoret, som henviser til den præst, der skal foretage vielsen. Derefter aftales samtale med præsten.
Læs mere